Ξέπλυμα Χρήματος

Ξέπλυμα χρήματος (money laundering) συνιστά η μεθόδευση μεταμφίεσης των εγκληματικών εσόδων με στόχο την αποκοπή τους από την πηγή προέλευσης και την εμφάνιση τους ως νόμιμα. Ως αποτέλεσμα, ο εγκληματίας είναι πλέον σε θέση να εκμεταλλευθεί τα κέρδη χωρίς να διακινδυνεύει τη διασύνδεσή του με την προηγούμενη τελεσθείσα εγκληματική πράξη.  Το λαθρεμπόριο όπλων, το λαθρεμπόριο εμπορευμάτων καθώς και οι δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, όπως το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και η σωματεμπορία παράγει μεγάλα έσοδα. Αλλά και άλλα σύγχρονα οικονομικά εγκλήματα, όπως η κατάχρηση, η χειραγώγηση μετοχών, η δωροδοκία-διαφθορά, το insider trading, οι απάτες και το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα, δημιουργώντας κίνητρο νομιμοποίησης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s