Η Αργεντινή δεν μπήκε στην γκρίζα λίστα της FATF … αλλά η Ελλάδα …

Παρά τις διαπιστώσεις αναφοράς της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) το Δεκέμβριο του 2010, περί του ότι η Αργεντινή δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σχετικά με 962 σημεία στις 47 από τις συνολικά 49 Συστάσεις της FATF για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο διεθνής ρυθμιστικός αυτός φορέας εμπειρογνωμόνων, του οποίου τα 36 μέλη συμπεριλαμβάνουν τα περισσότερα κράτη-μέλη του G20, δεν κατέταξε τελικά την χώρα στην γκρίζα λίστα της κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας στο Παρίσι στις 24 Φεβρουαρίου 2011.

Ενώ η FATF χαρακτηρίζει το Ιράν και τη Β. Κορέα στις χώρες που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ακεραιότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος (μαύρη λίστα), η γκρίζα λίστα (grey list) της συμπεριλαμβάνει 31 χώρες οι οποίες εμφανίζουν «στρατηγικά ελλείμματα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»: Βενεζουέλα, Βολιβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Τουρκία, Ελλάδα (μόνη χώρα μέλος της ΕΕ στη λίστα), Συρία, Κένυα, Ταϊλάνδη. Οι χώρες αυτές τελούν σε διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Όσον αφορά την Αργεντινή και την Ελλάδα έχουν κοινό χαρακτηριστικό, πέραν της ανεπάρκειας των μηχανισμών καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ένα τεράστιο πρόβλημα παραοικονομίας και φοροδιαφυγής που συντηρεί και την οικονομική εγκληματικότητα. Προφανώς κι ένα τεράστιο έλλειμμα ικανότητας ή βούλησης αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Παρότι η Αργεντινή θα εξακολουθήσει να τελεί υπό στενή επιτήρηση η απόφαση αποσκοπεί στην επιβράβευση της αυστηροποίησης των κανόνων και των διαδικασιών που επιτεύχθηκαν πρόσφατα καθώς και στην ενθάρρυνση περαιτέρω προσπαθειών. Επισημαίνεται ότι με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης στην κρίσιμη συνεδρίαση ερμηνεύθηκε ως έκφραση της αποφασιστικότητας της Αργεντινής για την εντατικοποίησης της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η FAT θα επανεξετάσει την κατάσταση της Αργεντινής στο πλαίσιο της επόμενης Ολoμέλειας της τον Ιούνιο αξιολογώντας την συμμόρφωση της αρμόδιας αρχής για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με τις συστάσεις της.

 

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η κατάταξη στη γκρίζα λίστα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις χώρες που αφορά δεδομένου ότι υποσκάπτει τη φήμη της χώρας ως χρηματοπιστωτικού κέντρου. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάταξης της χώρας (και κράτους-μέλους της ΕΕ) σε αυτή τη λίστα. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτική ηγεσία των αρμοδίων υπουργείων δεν έχει αντιληφθεί καν περί τίνος πρόκειται. Η επιμονή τοποθέτησης δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού επικεφαλής της αρμόδιας αρχής/επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ενδεικτική των μοιραίων παρεξηγήσεων. Πριν από 18 μήνες μάλιστα η Ελλάδα κινδύνευσε άμεσα να μεταφερθεί στη μαύρη λίστα.

Η απελπιστική αυτή κατάσταση οφείλεται πέραν της παντελούς αδιαφορίας των ελληνικών κυβερνήσεων για την εφαρμογή ενός απλού και αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου και στην τραγική  ανεπάρκεια της αντιπροσώπευσης της χώρας σε τέτοια διεθνή fora εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων επιστημόνων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μέχρι σήμερα εθνικοί εκπρόσωποι  οι οποίοι ήταν κάθε άλλο παρά εξειδικευμένοι στο αντικείμενο δεν γνώριζαν ή γνώριζαν ελάχιστα Αγγλικά.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s