Εγκύκλιοι του FINCEN στις τράπεζες των ΗΠΑ σχετικά με Αίγυπτο και Λιβύη

Το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) αρχή των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δημοσιοποίησε συμβουλευτική εγκύκλιο για τα πιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων από πιθανές μεταφορές κεφαλαίων σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο και στη Λιβύη.

To FinCEN υπενθυμίζει στα αμερικανικά πιστωτικά ιδρύματα για την αναγκαιότητα επίδειξης επιμέλειας στη διαχείριση λογαριασμών private banking με δικαιούχους αλλοδαπούς αξιωματούχους και για την παρακολούθηση συναλλαγών που μπορούν να αφορούν εγκλήματα σχετικά κατάχρηση δημόσιου χρήματος, διαφθορά, δωροδοκία, δωροληψία ή άλλες παράνομες πληρωμές.

FIN-2011-A003

FIN-2011-A004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s