Αξιολόγηση της Ινδίας από τη FATF

H Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF) το διακυβερνητικό ρυθμιστικό σώμα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι δικαιοδοσίες που ανήκουν στο σώμα ή σε κάποιο σώμα συγκροτημένο στο πρότυπο της Ομάδας έχουν ξεπεράσει τις 180. Η Ινδία έγινε το 34ο μέλος της FATF τον Ιούνιο του 2010, καταθέτοντας Πρόγραμμα Δράσης. Τον Οκτώβριο 2010 και τον Ιανουάριο 2011 κατατέθηκαν Αναφορές σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.

Η δεύτερη Αναφορά συζητήθηκε στην ολομέλεια του σώματος στις 23 Φεβρουαρίου 2011 στο Παρίσι και το σώμα εξέφρασε την εκτίμηση του για την εποιδειχθείσα αποφασιστικότητα από την Ινδία στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι θετικές διαπιστώσεις βασίστηκαν στην πραγματοποίηση της εξαγγελθείσας στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού 2010-2011 ίδρυσης του Financial Stability and Development Council, για την μεταξύ άλλων εποπτεία της επίβλεψης της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επιπλέον ο εκπρόσωπος της Ινδίας διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση της επίσης εξαγγελθείσας Financial Sector Legislative Reforms Commission με αυξημένες αρμοδιότητες για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του συνόλου του χρηματοπιστωτικού τομέα, εξέλιξη που θα επιτρέψει και την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων της FATF από την Ινδία.

Η Ινδία διαδέχθηκε σήμερα την Αυστραλία και μαζί με το Μακάου προεδρεύουσα του περιφερειακού Asia/Pacific Regional Review Group της FATF, ενός από τα τέσσερα εποπτικά σώματα της FATF για τη διεθνή συνεργασία στην εφαρμογή των προτύπων της (International Co-operation Review Groups). Τα υπόλοιπα είναι: 1. Europe/Eurasia, 2. Americas, 3. Middle East/Africa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s