Ελβετία: Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος

28/4/2011

Σύμφωνα με την Έκθεση του Ελβετικού Γραφείου Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (Annual Report By the Money Laundering Reporting Office Switzerland -MROS) ο αριθμός των Αναφορών Ύποπτης Συναλλαγής – Α.Υ.Σ. (Suspicious Activity Reports-S.A.R.) στην Ελβετία συνέχισε το 2010 την αυξητική του πορεία για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2010, ξεπερνώντας τις 1.000. Η δραματική αύξηση κατά σχεδόν 1/3 δεν είναι χωρίς εξήγηση, αφού το 12% (144 ΑΥΣ) του συνόλου των ΑΥΣ αφορούν δύο συγκεκριμένες περίπλοκες υποθέσεις. Η τροποποίηση του Νόμου για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος σε σχέση με τους διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών συναλλαγών μπορεί να έχει επηρεάσει επίσης τον αριθμό των ΑΥΣ. Σύμφωνα με την τροποίηση οι διαμεσολαβητές δεν χρειάζεται πλέον λειτουργούν “με την απαιτούμενη από τις περιστάσεις επιμέλεια” αλλά μόνο “με καλήπίστη”. Η τήρηση των παραπάνω σε συνδυασμό με την εκπλήρωση των διεθνών προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF)  οδήγησε σε αυτή την  αύξηση.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s