Ο θάνατος του Bin Laden και η Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Ο θάνατος του Osama Bin Laden έφερε ανακούφιση στις παγκόσμιες αγορές και ιδιαίτερα σε εκείνη των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά η πολιτική αστάθεια και οι αναταραχές σε μέρη του κόσμου όπου τρέφουν συμπάθεια σε οργανώσεις όπως η al-Qaeda είναι δυνατό να δημιουργήσουν μεσο- μακροπρόθεσμες επιπλοκές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσα από το νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα κεφάλαια της οργάνωσης πιθανόν να κινηθούν μετά την αντικατάσταση της ηγεσίας.

Ενδεικτικά συνίσταται αυξημένη προσοχή στις εξής περιπτώσεις: (α) Αυξημένη δραστηριότητα με οικονομικά κέντρα υψηλού κινδύνου, (β) ηλεκτρονικές συναλλαγές ανακόλουθες ή αταίριαστες με τη δηλούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, (γ) Μεταφορές κεφαλαίων σε μετρητά από και προς απομακρυσμενες περιοχές και (δ) εμβάσματα από και προς μη εγγεγραμμένες ή συγκροτημένες επιχειρηματικές μονάδες.

Η αντιμετώπιση πιθανών τέτοιων κινήσεων απαιτεί μία αυξημένη επαγρύπνηση και τη σχολαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για ύποτες συναλλαγές και των πολιτικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Σταύρος Κάτσιος

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s