Το Οργανωμένο Έγκλημα, το internet, η λαθρομετανάστευση και η … Ελλάδα

Public Service Europe 5/5/2011

Η Interpol

Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες έχουν αποκτήσει εξάρτηση στο διαδίκτυο για την διεκπεραίωση των παράνομων δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αφορούν ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλία εγκλημάτων, σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της Europol. Στο πλαίσιο της ανά διετία συντασσόμενης Έκθεσης της υπηρεσίας αυτής εργαλεία όπως το Facebook, το Skype and η ηλεκτρονική τραπεζική (online banking) αποκτούν συνεχώς και μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τη διασυνοριακή, διεθνική και επιχειρηματική συνεργασία των εγκληματικών ομάδων.ΗΈκθεση εντοπίζει περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες ακόμα και εθνοτικές ομάδες με μικρή μέχρι σήμερα επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία όπως αλβανόφωνες ομάδες εγκληματιών χρησιμοποιούν πλέον συστηματικά το Skype. Ταυτόχρονα πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, χρησιμοποιείται για δικτύωση (networking) και επικοινωνία, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι οι έμποροι συνθετικών ναρκωτικών το χρησιμοποιούν για τακτικές επαφές με τους πελάτες τους.

Η ηλεκτρονική τραπεζική προσφέρει τη δυνατότητα στο οργανωμένο έγκλημα για ταχεία μεταφορά εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων ενώ ό ηλεκτρονικός τζόγος χρησιμοποιείται για ξέπλυμα προϊόντων εγκληματικών πράξεων μέσω των διανυσματικών νομισμάτων (virtual currencies). Πέρα από την παιδική πορνογραφία, τις απάτες πιστωτικών καρτών, της πειρατείας και του κυβερνοεγκλήματος, η Έκθεση τονίζει ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ναρκωτικών ουσιών, το εμπόριο λευκής σάρκας (human trafficking), την προμήθεια παραχαραγμένων προϊόντων και τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος εντοπίζεται στη ΝΑ Ευρώπη κυρίως λόγω της αύξησης σε ποσοστό 500% της εισόδου στην Ελλάδα παράνομων μεταναστών προερχόμενων από την Τουρκία μεταξύ 2009 και 2010. Διαπιστώνεται η δημιουργία ενός Βαλκανικού άξονα λαθρομετανάστευσης και trafficking με κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ενδεχόμενη εισδοχή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Schengen θα μπορούσε να αναδιατάξει μέρος της παράνομης μετανάστευσης από την Ελληνο-Τουρκική μεθόριο. Γενικά διαπιστώνεται μία μεγαλύτερη ανοχή στα πλαστά ή τα παραχαραγμένα προϊόντα λόγω της οικονομικής κρίσης ενώ οι εγκληματικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα ευκολότερης στρατολόγησης συνεργατών. Η μείωση των προϋπολογισμών των διωκτικών αρχών αναμένεται να επιδεινώσει τα παραπάνω προβλήματα.
Το OLAF

Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης OLAF ανακοίνωσε την διάλυση ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου δικτύου με την ολοκλήρωση μίας έρευνας που αφορούσε 22 έργα στην Ιταλία με κοινοτικές επιδοτήσεις άνω των €50 εκατομμυρίων. Σύμφωνα μάλιστα με τη δήλωση του OLAF μία ομάδα επιχειρήσεων με έδρα κράτη-μέλη βρίσκονται στο στόχαστρο του με την υποψία ότι απαιτούν έξοδα και κόστη ανύπαρκτων επιχιερηματικών σχεδίων και δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας ανύπαρκτους υπεργολάβους σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s