Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ανεπάρκειας και της προχειρότητας 1

Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η άγνοια του ζητήματος που οδήγησε και οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες νομοθετικές αστοχίες (και γιατί όχι; … ανοησίες) από το 1995 μέχρι σήμερα απειλεί την ελεύθερη οικονομία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζουμε στο in.gr

Φορολόγηση καταθέσεων εξωτερικού με επιστράτευση των διατάξεων περί ξεπλύματος χρήματος

Τις διατάξεις για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θα επιστρατεύσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να φορολογήσει όσους μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περισσότεροι από 50.000 Έλληνες απέστειλαν χρήματα στο εξωτερικό το τελευταίο 12μηνο, υπό το φόβο της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει να επιβάλει φόρο 10% επί του ποσού που έχουν σε τράπεζες του εξωτερικού αυτά τα φυσικά πρόσωπα, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό αμνήστευση σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση. Τα στελέχη του υπουργείου διευκρινίζουν πως ο φόρος θα επιβληθεί μόνον σε όσους δεν δικαιολογούν τα εισοδήματα τους και δεν θα μπορούν να αποδείξουν την προέλευσή τους.

Νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν «ατελέσφορη» την προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών. Υπενθυμίζουν πως η Κοινοτική Οδηγία 2007/64 δεν επιτρέπει νομικά εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ξεκαθαρίζει πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι ιδιώτες έχουν πρόσβαση σε όλη την κλίμακα των διαθέσιμων στα κράτη μέλη επιλογών σε τραπεζικές υπηρεσίες, ενυπόθηκα δάνεια, τίτλους και ασφάλειες και μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την προσφερόμενη υπηρεσία, η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις τόσο του ιδιωτικού τους βίου όσο και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους μέσα στην ενιαία αγορά.

Πάντως οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν πως οι Αρχές μπορούν να ασκήσουν έλεγχο και αξιώσεις επί των συγκεκριμένων εκπατρισμένων κεφαλαίων μόνο με την επίκληση της πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Newsroom ΔΟΛ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s