Εγκύκλιοι του FINCEN στις τράπεζες των ΗΠΑ σχετικά με Αίγυπτο και Λιβύη

Το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) αρχή των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δημοσιοποίησε συμβουλευτική εγκύκλιο για τα πιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων από πιθανές μεταφορές κεφαλαίων σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο και στη Λιβύη.

To FinCEN υπενθυμίζει στα αμερικανικά πιστωτικά ιδρύματα για την αναγκαιότητα επίδειξης επιμέλειας στη διαχείριση λογαριασμών private banking με δικαιούχους αλλοδαπούς αξιωματούχους και για την παρακολούθηση συναλλαγών που μπορούν να αφορούν εγκλήματα σχετικά κατάχρηση δημόσιου χρήματος, διαφθορά, δωροδοκία, δωροληψία ή άλλες παράνομες πληρωμές.

FIN-2011-A003

FIN-2011-A004

Advertisements

Ελβετικός Νόμος μπορεί να δυσκολέψει την επιστροφή των “παγωμένων” περιουσιακών στοιχείων του Mubarak στην Αίγυπτο

Swiss law may make returning frozen Mubarak assets to Egypt difficult

With today’s news that Switzerland has frozen suspected assets of deposed Egyptian president Hosni Mubarak – who stepped down Friday after weeks of protest – pressure is likely to mount to return those assets to Egypt. But paradoxically, the eventual success of Egyptians in making the transition to a democratically elected government may impede the process of repatriating that wealth.

Switzerland’s Restitution of Illicit Assets Act (RIAA), a new law that went into effect February 1, provides a roadmap for nations who seek Swiss government help in recovering funds that their corrupt leaders stored in Swiss banks.

Διαβάστε περισσότερα …