Ελβετία: Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος

28/4/2011

Σύμφωνα με την Έκθεση του Ελβετικού Γραφείου Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (Annual Report By the Money Laundering Reporting Office Switzerland -MROS) ο αριθμός των Αναφορών Ύποπτης Συναλλαγής – Α.Υ.Σ. (Suspicious Activity Reports-S.A.R.) στην Ελβετία συνέχισε το 2010 την αυξητική του πορεία για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2010, ξεπερνώντας τις 1.000. Η δραματική αύξηση κατά σχεδόν 1/3 δεν είναι χωρίς εξήγηση, αφού το 12% (144 ΑΥΣ) του συνόλου των ΑΥΣ αφορούν δύο συγκεκριμένες περίπλοκες υποθέσεις. Η τροποποίηση του Νόμου για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος σε σχέση με τους διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών συναλλαγών μπορεί να έχει επηρεάσει επίσης τον αριθμό των ΑΥΣ. Σύμφωνα με την τροποίηση οι διαμεσολαβητές δεν χρειάζεται πλέον λειτουργούν “με την απαιτούμενη από τις περιστάσεις επιμέλεια” αλλά μόνο “με καλήπίστη”. Η τήρηση των παραπάνω σε συνδυασμό με την εκπλήρωση των διεθνών προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF)  οδήγησε σε αυτή την  αύξηση.

Advertisements

Ελβετικός Νόμος μπορεί να δυσκολέψει την επιστροφή των “παγωμένων” περιουσιακών στοιχείων του Mubarak στην Αίγυπτο

Swiss law may make returning frozen Mubarak assets to Egypt difficult

With today’s news that Switzerland has frozen suspected assets of deposed Egyptian president Hosni Mubarak – who stepped down Friday after weeks of protest – pressure is likely to mount to return those assets to Egypt. But paradoxically, the eventual success of Egyptians in making the transition to a democratically elected government may impede the process of repatriating that wealth.

Switzerland’s Restitution of Illicit Assets Act (RIAA), a new law that went into effect February 1, provides a roadmap for nations who seek Swiss government help in recovering funds that their corrupt leaders stored in Swiss banks.

Διαβάστε περισσότερα …