Αύξηση του Ξεπλύματος Χρήματος στη Φινλανδία

Το οργανωμένο έγκλημα στρατολογεί συνεχώς περισσότερα άτομα στη Φινλανδία για συμμετοχή σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος. Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (National Bureau of Investigation-NBI) ανακοίνωσε ότι η αστυνομία λαμβάνει γνώση περίπου για μία τέτοια περίπτωση εβδμαδιαία.Η ΝΒΙ ασχολήθηκε μεταξύ 2007 και 2010 με  159 υποθέσεις ξεπλύματος. Επρόκειτο για υποθέσεις χρημάτων που αποκτήθηκαν παράνομα στο εξωτερικό και διοχετεύθηκαν σε λογαριασμούς φινλανδικών τραπεζών. Ο αριθμός τέτοιων υποθέσεων αυξάνει σταθερά.

Η στρατολόγηση των φινλανδών “αχυρανθρώπων” συμβαίνει κυρίως μέσω email. Το μήνυμα τους προσφέρει εργασία στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να διαθέσουν το τραπεζικό λογαριασμό τους για μεταφορά χρηματικών ποσών. Η αμοιβή είναι ποσοστό του μεταφερόμενου ποσού και ο ρόλος του “αχυραθρώπου” συνίσταται στο να αποκρυφθεί η προέλευση των μετρητών και να εμφανισθούν ως νόμιμα. Τα μεταφερόμενα ποσά είναι κατά κανόνα μεταξύ 3.000 and 15.000 Ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2010, υπολογίζεται ότι μεταφέρθηκαν συνολικά μέσω τέτοιου τύπου φινλανδών μεσαζόντων περίπου 600.000 Ευρώ. Στις μισές περίπου περιπτώσεις οι αρχές κατόρθωσαν να αποσοβήσουν την περαιτέρω μεταφορά των κεφαλαίων, συνήθως με κατεύθυνση την Ουκρανία ή την Ρωσία.

Πηγή: ΥLΕ

Advertisements